สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายไทเป จัดพิธีปุพพเปตพลี

วัดพระธรรมกายไทเป จัดพิธีปุพพเปตพลี


       วัดพระธรรมกายไทเป ประเทศไต้หวัน จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว


        สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหาอภินัย  ตนฺติวฑฺโฒ นำสาธุชนปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 และตักบาตรแด่คณะสงฆ์ หลังจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุขเกษม กัลยาณมิตรไมตรีจิตร์ สุพรรณานนท์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


       ส่วนภาคบ่ายพระมหาธณัช  เชฏฺฐธมฺโม  ประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวไต้หวันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันด์อนันตชัย เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตแก่สาธุชนโดย พระภัทรพล ธมฺมทตฺโต เมตตาแสดงธรรมแก่สาธุชนชาวไทย ส่วนพระมหาพิเชษฐ์ สมนฺตชโย   แสดงธรรมแก่สาธุชนชาวไต้หวัน โดยทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ฟังข้อคิดดีดีและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี