สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

Middle Way

 

 

 

    


          เมื่อวันที่ ๕-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โครงการปฏิบัติธรรม สำหรับชาวต่างประเทศ สำนักต่างประเทศ "The Middle Way Meditation Retreat"  ได้จัดปฏิบัติธรรมรุ่นที่ ๗ ณ สวนเพชรแก้ว จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๖ คน จาก ๑๐ ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร