สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา , พิธีบูชาข้าวพระ

        วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ และสอบวัดผลความรู้องค์รวม


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา , พิธีบูชาข้าวพระ

         สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรบุญโฮม - กัลยาณมิตรขาว ภัสจักร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองทุนยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตรแจ๊ฟฟรี - กัลยาณมิตรมณีจันทร์ สีสมนึก เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยในกองบุญต่างๆ พร้อมทั้งพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา , พิธีบูชาข้าวพระ

       ส่วนภาคบ่ายเป็นการสอบวัดความรู้องค์รวม หลังจากที่ได้อบรมในโครงการ"พัฒนาความรู้นักสร้างบารมี" ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา โดยพระอาจารย์ศิริชัย ทานวโร เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมินเนโซตา ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนสวดสรรเสริญพระธรรมกาย และบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะได้ปฐมนิเทศก่อนเริ่มทำข้อสอบ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ปรัชญา ปญฺญาธิโก ได้เมตตาอ่านปัญหาให้ฟังทีละข้อ และเมื่อสาธุชนทุกท่านทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านประธานสงฆ์ก็ได้อ่านเฉลย และได้ให้โอวาทในหัวข้อ"หลักในการต้อนรับปฏิสันถาร และการทำความดีสากล"