สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระอาจารย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไนรับกิจนิมนต์บ้านกัลยาณมิตร

พระอาจารย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไนรับกิจนิมนต์บ้านกัลยาณมิตร


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไน , บรูไน

        พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไน รับกิจนิมนต์บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเซงกูลงและเมืองเมนทิริ ประเทศบรูไน


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไน , บรูไน

     กัลยาณมิตรฟั้น  เม้ง และกัลยาณมิตรจิรภา ซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองเซงกูลง ประเทศบรูไน ได้นิมนต์พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไนมานำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม เพื่อสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคคลในครอบครัว  อีกทั้งยังได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนชาวไทยและชาวจีนในละแวกใกล้บ้านมาร่วมสวดมนต์ และปฏิบัติธรรมด้วย  


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไน , บรูไน

  นอกจากนี้พระอาจารย์ยังรับกิจนิมนต์ฉันเพลที่เมืองเมนทิริ เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ครอบครัวของกัลยาณมิตรมาร์ค โหย่  , กัลยาณมิตรเคนนี่ และกัลยาณมิตรจิรภา ลิม ซึ่งทุกท่านได้ตั้งใจจัดเตรียมภัตตาหารหวานคาวไว้อย่างปราณีต และปลื้มใจที่ได้สั่งสมบุญกุศลให้แก่ตนเองและครอบครัว