สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดกิจกรรมความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดกิจกรรมความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายโอซาก้า , ความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา

วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรม " ความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายโอซาก้า , ความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา

       เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรม " ความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา " ได้แก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยริวโคคุ และชาวญี่ปุ่น โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญโญ   เป็นพระอาจารย์เทศน์สอน 


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายโอซาก้า , ความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา

     สำหรับกิจกรรมภาคสายเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ " วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น " และได้มีการลองฝึกสมาธิอีกด้วย ส่วนกิจกรรมภาคบ่าย พระอาจารย์ได้เมตตาเทศน์สอนเกี่ยวกับ " พระพุทธศาสนาในประเทศไทย " ซึ่งได้รับความสนใจชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางวัดยังได้เตรียมอาหารไทย เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่ชาวญี่ปุ่นอีกด้วย