สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐินสามัคคี 10 ปี สถาปนาวัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์

พิธีทอดกฐินสามัคคี 10 ปี สถาปนาวัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์ , พิธีทอดกฐินสามัคคี

       วัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี และฉลอง 10 ปี การสถาปนาวัดพระธรรมกายในประเทศสวิสเซอร์แลนด์


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์ , พิธีทอดกฐินสามัคคี

        วันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์ ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี และฉลอง 10 ปี การสถาปนาวัดพระธรรมกายในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งมีสาธุชนชาวไทย ชาวสวิส รวมถึงชาวฝรั่งเศสและเยอรมันเข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน โดยมีกัลยาณมิตรพลอยไพลิน คงคล้าย  กัลยาณมิตรสุพัตรา  ปิ่นหิรัญ  กัลยาณมิตรจิตติมา  ดิจอร์จี้ เป็นประธานกฐินในปีนี้


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์ , พิธีทอดกฐินสามัคคี

       ด้านพระครูภาวนาวิริยกิจ (วิชิต ผาสุกวาโม) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์ กล่าวว่า ด้วยมโนปณิธานของหลวงพ่อธัมมชโยที่ต้องการขยายสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลก ปีพุทธศักราช 2550 จึงดำริให้สร้างวัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์ขึ้น เดิมตั้งอยู่เมืองเจนีวา ต่อมาศรัทธาสาธุชนมาปฏิบัติธรรมมากขึ้น จึงย้ายมาที่เมืองเบิร์น เมืองหลวง และเมืองมรดกโลก และใช้ชื่อวัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์จนถึงปัจจุบัน


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์ , พิธีทอดกฐินสามัคคี