สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

DOU จัดสัมมนาปลูกพลังการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ทะลุเป้า

DOU จัดสัมมนาปลูกพลังการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ทะลุเป้า


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , DOU , กัลยาณมิตร , สัมมนา

       มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย หรือ DOU จัดสัมมนาปลูกพลังการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ทะลุเป้า


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , DOU , กัลยาณมิตร , สัมมนา

     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ห้องSPD1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย นักศึกษาวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร พร้อมด้วยสาธุชนจำนวนมาก ได้ร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อปลูกพลังการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ทะลุเป้า โดยมีด๊อกเตอร์จอมพล สุภาพ อาจารย์ประจำรายวิชากัลยาณมิตรและศิลปศาสนทูต เป็นผู้บรรยายสัมมนาให้หลักการทำหน้าที่กัลยาณมิตร ว่า เราควรรู้ว่ากัลยาณมิตรคืออะไร กัลยาณมิตร คือ เพื่อนที่ดี เพื่อนที่งาม ความดีกับความงามเกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเองด้วยการมอบสิ่งดีๆให้ตนเองและผู้อื่น ความงาม งามทางกาย ทางวาจา ทางใจ       สิ่งเหล่านี้จะสร้างพลังให้เกิดขึ้นภายในตนเองและเป็นต้นแบบแก่ผู้อื่นได้  กัลยาณมิตรที่ดี ที่งามนั้นพึงปฏิบัติอย่างไร ข้อปฏิบัติที่ควรมี คือ การถามสารทุกข์สุขดิบอยู่เสมอ ไม่เผลอตักเตือนเพื่อนเมื่อยามขาดสติ ช่วยคิดปกป้องทรัพย์สินของเพื่อน และมีวิญญาณแห่งความรักความปรารถนาดี โดยที่ตัวคุณเองจะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีความน่ารัก มีความน่าเคารพ น่าเจริญใจ                    มีจิตใจดี และรู้จักพูดให้ได้ผล นอกจากนี้เราต้องมีความอดทนต่อถ้อยคำ  และไม่ชักนำเพื่อนไปในทางเสื่อมเสีย เราต้องระลึกถึงหัวใจของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรอยู่เสมอว่าทำแล้วมีความสุข สบายกาย สบายใจ การจะทำหน้ากัลยาณมิตรให้ทะลุเป้านั้น เราต้องมีการเตรียมตัว มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความรู้และมีศักยภาพ สามารถผสมผสานความรู้และศักยภาพเข้าด้วยกันอย่างแยบยล และถ่ายทอดออกมาอย่างมีศีลปะ


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , DOU , กัลยาณมิตร , สัมมนา

    ผู้เป็นกัลยาณมิตรควรมีบุคลิกที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ มองสิ่งต่างๆได้ครอบคลุมแบบ 3 มิติ ให้คิดเสมอว่าสิ่งที่เราอยากพูด เขาอยากฟังไหม แล้วคนรอบข้างจะคิดอย่างไร โดยให้เราระลึกเสมอว่าเป้าหมายเราต้องชัดเจน ส่วนวิธีการนั้นให้เราผสมผสานความรู้กับศักยภาพ และถ่ายทอดออกมาอย่างมีศิลปะเพียงเท่านี้เราก็จะมีพลังในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรและประสบความสำเร็จได้ทะลุเป้า