สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กฐินสามัคคีกฐินหลวงปู่พระผู้ปราบมาร

กฐินสามัคคีกฐินหลวงปู่พระผู้ปราบมาร


      ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในวาระครบรอบ 133 ปีการเกิดด้วยรูปกายเนื้อ , ครบรอบ111ปีการเกิดใหม่ด้วยเพศสมณะ , ครบรอบ100 ปีการเกิดใหม่ด้วยรูปกายธรรมและ 25 ปีแห่งการรวบรวมแผ่นดินเกิดของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


     ในวาระแห่งปีมหามงคลของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ครบรอบ 133 ปีการเกิดด้วยรูปกายเนื้อ ครบรอบ111ปีการเกิดใหม่ด้วยเพศสมณะ  ครบรอบ 100 ปีการเกิดใหม่ด้วยรูปกายธรรมและ 25 ปีแห่งการหยัดสู้รวบรวมแผ่นดินเกิดศูนย์กัลยาณมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอาทิตย์ที่8 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวิชย์ สุวิชฺชาโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์


    ซึ่งกิจกรรมความกตัญญูเริ่มด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิเพื่อบูชาคุณหลวงปู่ โดยทุกท่านต่างตั้งใจนั่งสมาธิต่อหน้าหลวงปู่ทองคำกันอย่างเต็มที่ บรรยากาศประหนึ่งนั่งสมาธิบนเทวสภากับพระมหาสมณะเทวบุตร จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กล่าวคำถวายคิลานเภสัช กล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ ก่อนที่คณะประธานทุกท่านจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมกับพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ จากนั้นขบวนกฐินลูกหลานหลวงปู่ที่ยาวตั้งแต่หน้าเสาไม้เรือนเดิมจนถึงหน้าอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี ได้เคลื่อนเข้าสู่แนวกลางภายในอนุสรณ์สถาน ซึ่งภาพท่านประธานทุกท่านที่ได้วางผ้าไตรถวายคณะสงฆ์เป็นจำนวนมาก สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกถึงความรักความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ ก่อนที่ขบวนท่านประธานกฐินคือกัลยาณมิตรองุ่น สุขเจริญ พร้อมหมู่คณะได้นำผ้ากฐินและบริวารกฐินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ซึ่งคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวอปโลกน์กฐิน และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง