สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , สัมมาอะระหัง

     วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , สัมมาอะระหัง

    เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 133 ปี ด้วยรูปกายเนื้อ โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตจุดประทีป พร้อมทั้งได้นำจุดประทีปเป็นปฐมเริ่ม จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันจุดประทีป พร้อมทั้งสวดสรรเสริญพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี

 
ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , สัมมาอะระหัง

   จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี  และพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้