สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีทอดกฐิน

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีทอดกฐิน


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ทอดกฐินสามัคคี

     วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ซึ่งมีชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญจำนวนมาก         


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ทอดกฐินสามัคคี

     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระครูปลัดภาวนาวัฒน์ (ประคองศักดิ์ สัตติปัญโญ) ประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรขนิษฐาน รุณวงศ์ และกัลยาณมิตรอมรา บรรจงศิริ นำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ทอดกฐินสามัคคี

   ส่วนภาคบ่ายคณะประธานได้อัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม เมื่อถึงเวลาสว่างกัลยาณมิตรพันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์ กัลยาณมิตรสุริสา พุ่มทิม และกัลยาณมิตรวริศ เจริญกัลป์ ประธานกฐินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ประธานสงฆ์ จากนั้นตัวแทนชาวท้องถิ่นได้ถวายพานดอกไม้แด่คณะสงฆ์ ซึ่งสาธุชนทั้งชาวเดนมาร์กและชาวไทยต่างปลื้มปีติในมหากาลทาน และปลื้มในบุญใหญ่ที่จะได้ขยายและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย เพื่อสร้างสันติสุขภายให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติธรรม และเป็นการสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นแก่โลกอีกด้วย


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ทอดกฐินสามัคคี