สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐินสร้างอาคารที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น

พิธีทอดกฐินสร้างอาคารที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกวศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนราธิวาส , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสร้างอาคารที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น

   ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีทอดกฐินสร้างอาคารที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกวศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนราธิวาส , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสร้างอาคารที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น

      สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์วิศรุต สุวิมโล นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีอธิษฐานจิตสร้างองค์พระประจำตัว พิธีกล่าวถวายองค์พระประจำตัว และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นสาธุชนจาก นราธิวาส , ปัตตานี , ยะลา , สตูล และประเทศมาเลเซีย ได้รับองค์พระประจำตัวเพื่อประดิษฐาน ณ อาคารปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะนำองค์พระประจำตัวมาถวายแด่พระอาจารย์สุชยา มุนิเสฏฺโฐ 


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกวศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนราธิวาส , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสร้างอาคารที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น

    ส่วนภาคบ่ายคณะประธานกฐิน พร้อมด้วยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี นำโดยประธานกฐิน คือ กัลยาณมิตรลดาวัลย์ จันปิยะ และ กัลยาณมิตรพรทิพย์ แซ่ลิ้ม จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้ากฐิน โดยพระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจให้ใสบริสุทธิ์ ก่อนที่ประธานทอดกฐินจะได้กล่าวคำถวายผ้ากฐิน และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของศูนย์บ้านร่มเย็นและเรื่องราวการสร้างอาคารที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ว่ามีความจำเป็นอย่างไร โดยที่ทุกคนจะมีองค์พระประจำตัว เพื่อประดิษฐาน ณ ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น เพื่อให้เกิดความร่มเย็น สันติสุขในพื้นที่ต่อไป


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกวศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนราธิวาส , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสร้างอาคารที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น