สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสามัคคี

     สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ นำสาธุชนปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรสนอง-กัลยาณมิตรประภาศรี  จักสาน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสามัคคี

     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญ “ผ้าไตรอัครบรมจักรพรรดิ” เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรม ก่อนที่กัลยาณมิตรดาราวรรณ ห่านศรีสุข ท่านประธานกฐินจะได้นำกล่าวคำถวายกฐิน พร้อมทั้งน้อมนำผ้าไตรถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ตามด้วยประธานกฐินกิตติมศักดิ์ทั้ง 9 คณะ ก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และรับพระของขวัญจากท่านประธานสงฆ์ โดยกัลยาณมิตรเอ็นดู-กัลยาณมิตรทวี เขียวฉะอ้อน เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ,กัลยาณมิตรเอมมี่ เสนะวงศ์ นำกล่าวคำถวายดอกไม้ และในโอกาสนี้กัลยาณมิตรดาราวรรณ  ห่านศรีสุข ท่านประธานกฐินได้กล่าวขอบคุณและกล่าวความประทับใจในการเป็นประธานกฐินในครั้งนี้ ส่วนกัลยาณมิตรพจนีย์-กัลยาณมิตรธวัชชัย อมรโกศลพันธ์ ประธานกฐินประจำปี 2561 ก็ได้นำสาธุชนกล่าวคำปวารณาเป็นประธานกฐินและเชิญสาธุชนมาร่วมงานกฐินในปีหน้าด้วย


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสามัคคี