สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.สระบุรี จัดพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ร.9

จ.สระบุรี จัดพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ร.9


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ร.9

       จังหวัดสระบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ร.9

     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ประชาชนพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ร.9

     จากนั้น เวลา 08.10 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะจังหวัดสระบุรี ที่ได้พระราชทานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพออยู่พอกิน อันเป็นจุดกำเนิดของทฤษฎีใหม่แห่งแรกในประเทศไทย


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ร.9