สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธศาสน์ ม.นเรศวร จัดตักบาตรพระ 9 รูป

ชมรมพุทธศาสน์ ม.นเรศวร จัดตักบาตรพระ 9 รูป


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ตักบาตร

     ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดตักบาตรประจำสัปดาห์ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสสั่งสมบุญร่วมกัน


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ตักบาตร

     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตักบาตรประจำสัปดาห์ ณ ลานสมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ด้วยความปลื้มใจ โดยพระทองมี ชยวีโร (ชะ-ยะ-วี-โร)เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุจากธุดงคสถานพิษณุโลก จำนวน 9 รูป มาเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตในครั้งนี้


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ตักบาตร

     สำหรับการจัดตักบาตรพระในครั้งนี้ ทางชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งทางชมรมพุทธศาสน์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำบุญ จึงได้จัดตักบาตรเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลให้จิตใจผ่องใส นอกจากนี้ยังเพื่อส่งเสริมให้นิสิตในมหาวิทยาลัยมีความประพฤติที่ดีงามบนรากฐานคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งการที่นิสิตได้ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ถือเป็นการฝึกการเป็นผู้ให้ และเป็นการอุปถัมภ์บำรุงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย