สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.นครพนม จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

จ.นครพนม จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , จ.นครพนม จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

      จังหวัดนครพนม จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ 256 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , จ.นครพนม จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำประชาชนชาวจังหวัดนครพนมร่วมกันประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนมและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นพระอุปัชฌาย์


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , จ.นครพนม จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

         โดยหลังการบรรพชาและอุปสมบทแล้วพระภิกษุทุกรูปจะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ตลอดจนการฝึกจิตภาวนาและปฏิบัติธรรม ในลักษณะขบวนธรรมยาตราไปตามวัดต่างๆ ของจังหวัดนครพนมที่มีพระธาตุประจำวันเกิดตั้งอยู่ ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 รวม 15 วัน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในวันที่ 26 ตุลาคม ทุกรูปจะเดินทางไปร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วย