สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดผ้าป่า

       วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโก


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดผ้าป่า

     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระครูโสตถิธรรมวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ส่วนกัลยาณมิตรแถว สอประเสิด ผู้แทนกัลยาณมิตรซานดิเอโก ได้กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนที่จะได้ร่วมกันพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดผ้าป่า

  ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์ และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส จากนั้นกัลยาณมิตรสมพร ปาระเคน นำกล่าวอัญเชิญเทวดา นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโก และรับฟังธรรมอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ และพระมหาเถระที่มาร่วมงาน ซึ่งสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดผ้าป่า