สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดSeven class series ครั้งที่4

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดSeven class series ครั้งที่4


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดSeven class series ครั้งที่4 , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

      วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดSeven class series ครั้งที่4 ซึ่งมีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดSeven class series ครั้งที่4 , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

   วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา  จัด Seven class series ครั้งที่4 ในหัวข้อเรื่อง Meditation theory and practice  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 19 คน โดยมีกัลยาณมิตรภัทร อินลาภเป็นวิทยากร ได้อธิบายแก่ผู้เข้าอบรม เรื่องตำแหน่งที่ตั้งของใจอย่างแท้จริง คือฐานที่ 7 ซึ่งอยู่กลางท้อง เหนือสะดือสองนิ้วมือหรือเรียกว่าศูนย์กลางกาย ทั้งยังได้เรียนรู้ว่าตำแหน่งนี้สำคัญอย่างไร นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทางเดินของใจว่ามี 7 ฐาน ซึ่งกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสเดินตามฐานทั้ง 7  จากนั้นผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติจริง โดยมีพระอาจารย์คลิ้น เกวะลิน นำนั่งสมาธิ กำหนดใจไปตามฐานทั้ง 7 โดยทุกคนต่างได้รับความสุขจากภายใน และได้สัมผัสถึงความสงบจากการเรียนรู้ทางเดินของใจ