สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญทำดีเพื่อพ่อ

เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญทำดีเพื่อพ่อ


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญทำดีเพื่อพ่อ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมด้วยองค์กรภาคีต่างๆ จัดงานบุญ "ทำดีเพื่อพ่อ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญทำดีเพื่อพ่อ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

      เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมด้วยองค์กรภาคีต่างๆ เข้าร่วมงานบุญทำดีเพื่อพ่อ บำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์ คุณนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียน ธูป หน้าเครื่องทองน้อยถวายสักการะกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระมหาเถระสวดเจริญพระพุทธมนต์มนต์  จากนั้นประธานฝ่ายฆราวาสและผู้แทนคณะศิษย์ฯเข้าทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ หลังจากนั้นเป็นงานบุญทำดีเพื่อพ่อโดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ซึ่งได้ร่วมส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสารบริการประชาชนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม โดยมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษฏ์  อิทฺธิจินตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จำนวน 5 หลัง


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญทำดีเพื่อพ่อ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

    นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายผ้าไตรจีวรและปัจจัยบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์ 48 วัด จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560  โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการทั่วทั้งจังหวัดปทุมธานี เมตตามาร่วมประกอบบุญพิธี ทั้งนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทว่า การทอดกฐินนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นไปตามพุทธบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตไว้ให้แก่พระสงฆ์ กฐินจึงเป็นบุญกิริยาวัตถุ 10 การที่วัดพระธรรมกาย คณะศิษย์วัดธรรมกาย พร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันถวายบริวารกฐินพร้อมราชสมบัติให้แก่วัดต่างๆ เพื่อไปทำนุบำรุงวัดวาอารามให้เป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์ เพื่อบำเพ็ญกุศล พระพุทธศาสนาจะมีความเจริญ มีความเป็นอยู่ได้ก็เพราะอาศัยญาติโยมผู้มีศรัทธา


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญทำดีเพื่อพ่อ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

   สำหรับงานบุญในวันนี้นับเป็นการทำดีเพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์ท่านทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกผู้ทรงให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์แก่ศาสนาทุกศาสนาด้วยดีเสมอมา นำพาความ  ชุ่มเย็นมาสู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าและเป็นแบบอย่างให้เราได้ปฏิบัติตามค่ะ