สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐินธรรมชัย

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐินธรรมชัย


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐินธรรมชัย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐิน

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรมและพิธีทอดกฐินธรรมชัย


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐินธรรมชัย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐิน

     สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนา จากพระอาจารย์สง่า ปัญญาสโภ และพระมหาวัชระ วิทูรชโย เปรียญธรรม 8 ประโยค


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐินธรรมชัย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐิน

    จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยมีพระอาจารย์สง่า ปัญญาสโภ ตัวแทนคณะสงฆ์ ได้น้อมนำผ้ากฐินจากด้านหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อธัมมชโย มอบให้แก่สาธุชน เพื่ออัญเชิญไปวางยังแท่น ณ ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม และถวายปัจจัยในกองบุญต่าง ๆ            และในโอกาสนี้ก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้