สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระสงฆ์ 145 รูป ออกรับบิณฑบาต ณ ตลาดสดมหาชัย

พระสงฆ์ 145 รูป ออกรับบิณฑบาต ณ ตลาดสดมหาชัย


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , พระสงฆ์ 145 รูป ออกรับบิณฑบาต ณ ตลาดสดมหาชัย

       เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 145 รูป ที่เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , พระสงฆ์ 145 รูป ออกรับบิณฑบาต ณ ตลาดสดมหาชัย

           พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้นำคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 145 รูป ที่เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ในตลาดสดมหาชัย ซึ่งก็มีผู้มารอทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก

        สำหรับพระภิกษุสงฆ์ทั้ง 145 รูปนี้ ได้เข้ารับการอุปสมบทที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 และจะศึกษาพระธรรมไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2560       โดยมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการประจำ ข้าราชการบำนาญ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ครู เจ้าของสถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตอันเป็นกุศลมาสมัครขอบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อศึกษาและเรียนรู้หลักในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป