สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

วัดพระธรรมกายจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐิน

      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐิน

     ภาพแห่งมหากาลทาน  มหาปีติที่ทุกท่านต่างรอคอยได้เกิดขึ้นแล้ว ในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2560  ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยคณะเจ้าภาพประธานกฐินสามัคคีต่างอัญเชิญผ้ากฐินบรมจักรพรรดิ และผ้าบริวารกฐิน เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล ด้วยใจที่ปีติเปี่ยมล้นไปด้วยความศรัทธา ท่ามกลางเสียงกล่าวอนุโมทนาสาธุการของสาธุชนที่มาร่วมงาน


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐิน

        จากภาพจะได้เห็นได้ว่าทุกตารางนิ้วของสภาธรรมกายสากลเนืองแน่นไปด้วยคณะสงฆ์และผู้มีบุญจากทั่วทุกสารทิศในประเทศไทย ที่พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ โดยเฉพาะประธานกฐินเอกในปีนี้ คือ กัลยาณมิตรสุมิตร ด่านวนิช กัลยาณมิตรศิริพร   ด่านวนิช และกัลยาณมิตรบุญโรจน์ เสรีวัฒนวุฒิ  , กัลยาณมิตรจินดา  เสรีวัฒนวุฒิ  เดินนำขบวนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มปีติในบุญตลอดเส้นทางที่อัญเชิญผ้ากฐิน  โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์

        ในส่วนของพิธีกรรมทอดกฐิน กัลยาณมิตรสุมิตร ด่านวนิช , กัลยาณมิตรศิริพร ด่านวนิช และกัลยาณมิตรจินดา เสรีวัฒนวุฒิ  กล่าวเกริ่น และนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน ก่อนที่คณะประธานกฐินจะได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์   ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวเผดียงสงฆ์ กล่าวอปโลกน์กฐิน นอกจากนี้ คณะประธานกฐินยังได้น้อมนำพานดอกไม้ถวายแด่ประธานสงฆ์อีกด้วย ภาพงานบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้เชื่อมั่นว่า ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้มีบุญทุกท่าน เพราะเป็นมหากาลทานที่ทุกท่านต่างรอคอยมาแรมปี อีกทั้งยังได้ถวายทรัพย์ที่หามาได้โดยยาก เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริง