สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2560


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสามัคคี

      สำหรับพิธีกรรมภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี เป็นประธานสงฆ์  ได้นำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  เมื่อถึงเวลาสว่าง กัลยาณมิตรแพงตา สีหะราช ได้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรแพงตา และกัลยาณมิตรบุญ สีหะราช เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์จำนวน 21 รูป ซึ่งมาจากรัฐแคนซัสและรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาที่ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสามัคคี

      ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างาม  สำหรับประธานเอกกฐินในปีนี้คือ กัลยาณมิตรสุริสา – กัลยาณมิตรพัฒนพงษ์ พุ่มทิม และกัลยาณมิตรฌญา – กัลยาณมิตรศุลีพร ศุขจรัส ได้นำสาธุชนผู้มีบุญกล่าวคำถวายผ้ากฐิน  จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและยานพาหนะ โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรจันสี และกัลยาณมิตรสมดอก แก้ววิจิตร  และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทและอนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญครั้งนี้ และก่อนกลับทุกท่านได้อธิษฐานจิตและลอยกระทงธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความปีติเบิกบานในบุญกันทุกคน


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสามัคคี