สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาโตรอนโต  จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดภาวนาโตรอนโต  จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วัดภาวนาโตรอนโต  จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดภาวนาโตรอนโต  ประเทศแคนาดา จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วัดภาวนาโตรอนโต  จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

     กัลยาณมิตรณัฐฐา  ลาว  และครอบครัว ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดภาวนาโตรอนโต  ประเทศแคนาดา  มาเจริญพุทธมนต์ ซึ่งมีเพื่อนกัลยาณมิตรมาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้กันอย่างอบอุ่นเนืองแน่    โดยมีพระมหาสรรเสริญ สุตชโย ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์   จากนั้นพระอาจารย์ได้เจริญพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน  ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค  โดยมีกัลยาณมิตรเสง   Lao  นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม โดยกัลยาณมิตรนพรัตน์ จตุรวิทย์   นำกล่าวคำถวาย  ด้านกัลยาณมิตรณัฐฐา  ลาว  และ   เด็กชาย Justin Lao นำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  หลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตร  พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้   


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วัดภาวนาโตรอนโต  จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร