สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมเมือง Havant

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมเมือง Havant


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมเมือง Havant

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดปฏิบัติธรรม ณ เมือง Havant


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมเมือง Havant

      กัลยาณมิตรอัญญา บัตเลอร์ ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ มาเป็นเนื้อนาบุญ ณ เมือง Havant  เนื่องในโอกาสวันขึ้นบ้านใหม่ โดยพระอาจารย์ได้นำบูชาพระตรัย พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาด จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอัญญา บัตเลอร์ นำกล่าวคำถวาย ก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระอาจารย์


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมเมือง Havant

     ส่วนในภาคบ่ายพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะในหัวข้อเรื่องฆราวาสธรรม เพื่อให้ข้อคิดเรื่องการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์ให้มีความสุข ทั้งในโลกนี้และชีวิตหลังความตาย จากนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ถ่ายรูปหมู่เพื่อตรึกระลึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้