สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช

พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช

            ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช จังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560  เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช

     สำหรับบรรยากาศที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิชน จังหวัดราชบุรี มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี 2560 เป็นจำนวนมาก และก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกฐิน พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ อาคารผาสุกวิหารธรรม ห้องปฏิบัติธรรม โดยมีพระอาจารย์นำสวด 1 จบ เพราะทุกครั้งที่เราได้สวดมนต์ ใจเราก็จะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ บุญก็เกิดขึ้นกับตัวเรา ใจเรา ก็จะเป็นมงคล ปากเรา ก็เป็นมงคล หูเรา ก็เป็นมงคล ตัวเราก็จะเป็นสิริมงคล  วิบากกรรมที่เคยพลาดพลั้ง คิดผิด พูดผิด ทำผิด ก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วย            จะเกิดความสงบแห่งจิตใจ ดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จะถือเป็นบุคคลสำคัญที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนจักรแห่งธรรมในยุคนี้ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ และประกอบพิธีกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรมนู  ไตรเนตร และกัลยาณมิตรวรรณพร  ไตรเนตร  เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ทั้งนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมกันประกอบพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว  


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช

  ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อเป็นกองทุนต้นสมบัติสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย รองรับการอบรมเยาวชน โครงการบวชพระ โครงการบรรพชาหมู่สามเณรยุวธรรมทายาท โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดทวี  พรฺหมเทโว เป็นประธานสงฆ์ พิธีกรรมเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญผ้ากฐินเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ตามด้วยคณะประธานเอกพิเศษและประธานรองเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ซึ่งเป็นภาพที่งดงามยิ่ง สำหรับประธานกฐินในปีนี้ ได้แก่ กัลยาณมิตรฉวีวรร   คำธนะ และกัลยาณมิตรทองชุป  มีต้องปัน ได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดา  และนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่ประธานสงฆ์ ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวรับเผดียงสงฆ์ และอปโลกน์กฐิน   นอกจากนี้ประธานเอกพิเศษยังได้น้อมถวายพานดอกไม้ ปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญ


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม  , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช

      หลังจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีบริวารกฐิน  พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรบริวารกฐิน พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรมบริวารกฐิน  พิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชบริวารกฐิน และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการทอดกฐินในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนต่างร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถือเป็นการสร้างความสามัคคีของชาวพุทธให้เหนียวแน่น  และศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชแห่งนี้ที่ผ่านมา ได้สร้างศาสนทายาท สร้างสัมมาทิฐิให้กับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และสร้างคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามานับครั้งไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการจัดบวชสามเณร จัดบวชพระ อบรมเยาวชน สร้างคนให้เป็นคนดี และเป็นสถานที่เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตอีกด้วย