สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star รร. เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star รร. เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)


       โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี  V-Star ประจำปี พุทธศักราช 2560


      เมื่อเร็วๆนี้ (22 ตุลาคม) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีพุทธศักราช 2560 หนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดี V-Star โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้กับเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน และให้เด็กดี V-Star ทั่วประเทศ ได้ทำหน้าที่สำคัญในการปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้แก่ชาวโลก ด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชน ไปทอดกฐินสัมฤทธิ์ให้แก่วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ


     สำหรับกิจกรรมทอดกฐินในครั้งนี้ได้ไปทอดถวาย ณ วัดประชาภิรมย์ โดยเด็กดี V-Star ได้เดินแห่ขบวนกฐินอย่างเป็นระเบียบ ก่อนที่จะได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ในครั้งนี้ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดีให้กับให้กับสาธุชนในพื้นที่ได้เห็นลูกหลานสามารถสวดมนต์และนั่งสมาธิอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งคณะครูและนักเรียนต่างมีความปลื้มใจที่ได้ร่วมกันจัดงานบุญนี้ขึ้นมา และมีความตั้งใจที่จะสานต่อกิจกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไป