สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา สอนสมาธิ นศ.ม.เว็ปสเตอร์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา สอนสมาธิ นศ.ม.เว็ปสเตอร์


              มหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ในเจนีวา นำการทำสมาธิสู่ห้องเรียนให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง พร้อมขยายผลแก่ผู้สนใจหลังมีผลตอบรับดี


          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ (Webster University) วิทยาเขตเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Geneva Campus) ได้นิมนต์พระด๊อกเตอร์ปรมัย ธนิสฺสโร จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา (Geneva International Meditation Center) ไปสอนการทำสมาธิแก่นักศึกษาคณะจิตวิทยา จำนวน 17 คน  โดยพระอาจารย์ได้บรรยายภาคทฤษฎีหัวข้อ”สุขจากสมาธิ” จากนั้นเป็นการปฏิบัติจริง โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมล้วนมีประสบการณ์ภายใน           ที่ดี เช่น เกิดความสุขภายใน บางคนมีความนิ่งได้นาน รู้สึกตัวเบา อารมณ์สบาย


            และจากผลตอบรับที่ดีนี้ทำให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความยินดีและขอให้มีการจัดนั่งสมาธิอีก โดยจะขยายห้องเรียนและเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมนั่งสมาธิด้วย