สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์จ.อุบลราชธานี ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

คณะสงฆ์จ.อุบลราชธานี ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 

          พระครูจารุปริยัติการ รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ เจ้าอาวาสวัดหนองขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะสงฆ์และสามเณร กว่า 300 รูป สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยได้สวดเป็นประจำทุกวัน วันละ 6 จบ อีกทั้งยังเชิญชวนให้คณะสงฆ์และสามเณร ในเครือข่ายทั้งในอำเภอ และต่างอำเภอร่วมสวดอีกด้วย เพราะพระธรรมเทศนาบทธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นพระสูตรบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงประธานแก่ปัญจวัคคีย์ โดยมีเนื้อหาหลักคือ การหลีกเลี่ยงทางสุดโต่งทั้ง  2 ข้าง คือ การเพลิดเพลินในกามสุข และการทรมานตนเอง  ทั้งยังชี้แนวทางปฏิบัติตามทางสายกลาง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 และอริยสัจ 4 อันเป็นข้อปฏิบัติสู่ทางหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เมื่อฟังแล้วท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระอริยสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา    และนี้คือความสำคัญของบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระสูตรที่ขับเคลื่อนกงล้อแห่งธรรม ให้เคลื่อนหน้าไป

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล