สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.ลำปาง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

จ.ลำปาง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์


        คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง และประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9


        พระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์พระคาถาโภชฌงคปริตร ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดหน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้


        สำหรับการประกอบพิธีดังกล่าว เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคม ที่กำหนดให้วัดไทยในทุกพื้นที่ ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนไปตลอดปี 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และให้ประชาชนที่ร่วมพิธีได้พร้อมใจร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า