สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์


 วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์


       ซึ่งกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพระณรงค์ คุเณสโก เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนทุกท่านนั่งสมาธิทำใจให้ใสสว่าง จากนั้นได้กล่าวคำอาราธนาศีล และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร Panyavee-Jeremy-Yasmin-James Khan เป็นตัวแทนประธานกล่าวคำถวายภัตตาหาร นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งร่วมพิธีตักบาตร และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ 


     ส่วนพิธีกรรมภาคบ่าย เริ่มในเวลา 13.30 น. โดยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ และฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ ซึ่งท่านสอนให้มีหิริโอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป เพื่อจะได้มีศีลที่บริสุทธิ์ และเป็นทางมาแห่งบุญกุศล