สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานรวมพลังเด็กดี V-Star จ.อุบลราชธานี 

งานรวมพลังเด็กดี V-Star จ.อุบลราชธานี 

       

      ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ วัดป่าอุบลแก้ว  จังหวัดอุบลราชธานี จัด “กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี  เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสตูรถวายเป็นพระราชกุศลและแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ” ประจำปี พุทธศักราช  2560
 

       สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดป่าอุบลแก้ว (ธุดงคสถานอุบลราชธานี) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่านการเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และศึกษาความรู้ในบทพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรด้วย ซึ่งเป็นแม่บทคำสอนในพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังมีเวทีแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถด้านศีลธรรม ให้ผู้เรียนได้มีความภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อชิงรางวัลเกียรติยศ


     โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานจากฐานกิจกรรม ได้ทดสอบความรู้ของตนเองผ่านการเล่นเกมส์ถาม-ตอบ เพื่อชิงรางวัล พร้อมทั้งได้สอบตอบปัญหาธรรมะ และได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโตประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดป่าอุบลแก้ว (ธุดงคสถานอุบลราชธานี) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานสงฆ์ มอบโล่รางวัล ส่วนนายชาตรี ปุระมงคล รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างประทับใจทุกกิจกรรม เพราะเป็นการปลูกฝังศีลธรรมในใจเด็กและเยาวชนให้เป็นต้นแบบที่ของสังคมต่อไป