สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.อนุบาลลพบุรี จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

รร.อนุบาลลพบุรี จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


    โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


    คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กว่า 2,108 คน ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 2,108 จบ โดยทุกคนก็ได้พร้อมใจกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่บริเวณด้านหน้าเสาธง นับเป็นภาพที่สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่าง ที่เยาวชนตัวน้อยนับพันคน ได้ร่วมกันสวดมนต์ แม้จะยังสวดไม่คล่อง แต่ก็ดูหนังสือประกอบการสวดมนต์ที่เสียงดังและฟังชัดค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประสานงานระหว่างธุดงคสถานเมืองลพบุรีและโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เพื่อให้เด็กๆ ได้ซึมซับวัฒนธรรมชาวพุทธที่เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ อันเป็นกิจวัตรกิจกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล