สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.กาญจนบุรี จัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-STAR

จ.กาญจนบุรี จัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-STAR

    

      ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ในจังหวัดกาญจนบุรี


      เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดกาญจนบุรี โดยภายในงานคณะครูและนักเรียนได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสอบตอบปัญหาศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งมีการออกบูธแจกของรางวัลและออกร้านบริการอาหารจากผู้ใหญ่ใจดี


        จากนั้นได้รับความเมตตาจากพระเดชพระราชวิสุทธิเมธี   เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานสงฆ์ มอบโล่รางวัล มอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่ผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้