สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารลายไทย

วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารลายไทย


วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารลายไทย


       พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น 3 นำโดยพระอาจารย์ธนาวุฒิ ติสฺสโร  ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ ณ ร้านอาหารลายไทย โดยมีชาวญี่ปุ่นมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 30 ท่าน ซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายวัฒนธรรมการตักบาตรแบบไทย ก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะได้ร่วมกันตักบาตร และถวายภัตตาหาร ที่จัดเตรียมไว้อย่างประณีตแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติ

 

     ส่วนในช่วงบ่ายพระอาจารย์ได้แนะนำเทคนิคในการปรับใจ และเทคนิคในการทำสมาธิ ก่อนที่กัลยาณมิตรศลิสา และ กัลยาณมิตรรุ่งนภา จะได้ถวายจตุปัจจัยและไทยธรรมแด่พระอาจารย์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้เทศน์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง