สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.วัดเกิดการอุดม จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

รร.วัดเกิดการอุดม จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


       คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดม จังหวัดปทุมธานี ก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 368 จบ


       คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมใจสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 368 จบ ซึ่งโรงเรียนวัดเกิดการอุดม ได้จัดกิจกรรมสวดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง  โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม 

       ซึ่งภาพเยาวชนตัวน้อยๆ หลายร้อยคน รวมตัวกันสวดมนต์ในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก แม้ว่าทุกคนจะยังสวดมนต์ไม่คล่อง แต่ก็ตั้งใจสวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังและฟังชัดเจน  โดยในส่วนของนักเรียนและคณะครูที่ร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ต่างกล่าวว่า จากการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทำให้มีความสุข และมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก และที่สำคัญอยากให้ทุกโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้