สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย สวัสดีปีใหม่สื่อ

เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย สวัสดีปีใหม่สื่อ

 

     เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย ได้เดินเข้าพบสื่อมวลชนเพื่ออำนวยพรปีใหม่ปีพุทธศักราช 2561

       พระมหานพพร ปุญฺญชโย  เปรียญธรรม 9 ประโยค รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ ได้เดินทางไปอำนวยพรปีใหม่สื่อมวลชน และขอบคุณสำนักข่าวต่างๆ ที่ได้นำเสนอข่าวของวัดพระธรรมกายมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งวันนี้ได้เข้าพบคุณธีระพงษ์ เหลืองทองกุล บรรณาธิการข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ , คุณสมพร กิจพรประเสริฐ บรรณาธิการข่าวสังคม สถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ , คุณวรวรรธน์ ขุนทอง บรรณาธิการข่าวไทยรัฐทีวี ,คุณปัญจมา หลวงวิหาร ผู้สื่อข่าวอาวุโส ไทยรัฐทีวี พร้อมด้วยทีมงานรายการถามตรงๆ , คุณสรัญญา จงใจหาญ รองบรรณาธิการข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ,คุณเอกสุภา วงศ์แก้วจันทร์ บรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ และคุณจรูญ ขจรกิตตินที หัวหน้าข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้เข้าพบ คุณเกรียงศักดิ์ กิ่งอรุณชัย หัวหน้าบรรณาธิการข่าว และคุณศยามล เรียงจันทร์ บรรณาธิการข่าวสังคม  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  ในการนี้ได้มอบพระของขวัญ และสื่อธรรมะ เป็นของขวัญปีใหม่ พร้อมทั้งได้พูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายอีกด้วย