สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ดาวรุ่งวิทยา จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

รร.ดาวรุ่งวิทยา จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
 

     โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต  จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในโครงการ 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ
     ณ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต  คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในโครงการ 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายเป็นพุทธบูชา โดยในครั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนร่วมสวดมนต์จำนวนมาก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เพราะถือเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์


     สำหรับบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร เป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณ และเป็นพระสูตรที่เป็นแหล่งรวมของหลักธรรมสำคัญๆ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ พระสูตรนี้จึงได้สมญาว่า “ปฐมเทศนา” คือเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะประกาศพระศาสนา เพื่อประทานพุทธธรรมแก่ชาวโลก ให้มีธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต อันเป็นแนวทางให้เกิดสันติสุข