สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดงานบุญวันอาทิตย์


     ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นับเป็นวันที่ลูกพระธัมฯวัดพระธรรมกายฟลอริดาต่างรอคอย เพราะทุกท่านจะได้เริ่มสั่งสมบุญกันตั้งแต่ในภาคเช้า ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นิรุต  วิชชุตตโม  นำสาธุชนผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นใจผ่องใส  ก่อนที่จะเริ่มพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ โดยมีกัลฯนายแพทย์มานัส - กัลฯจารุวรรณ ประเสริฐธรรม , กัลฯมานิตย์ และกัลฯนุศรา  พิลึก   เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  จากนั้นทุกท่านได้ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจ  


     ส่วนภาคบ่ายเป็นการประกอบพิธีถวายคิลานเภสัช   โดยพระครูปลัดพันธ์นิติ นิติพันโธ ได้นำสาธุชนผู้มีบุญกลั่นใจให้ผ่องใส  เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น หลังจากนั้นตัวแทนสาธุชนผู้มีบุญ คือ   กัลฯ นริศ ,  กัลฯสุนันท์ , กัลฯธนิดา ศิริทัพ   เป็นประธานนำกล่าวคำถวายคิลานเภสัชเป็นสังฆทาน  ก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้มีบุญไม่พลาด และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้ก็คือ การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อบูชาธรรมแด่หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์อิศสรา  อิสสโร   ซึ่งท่านได้แสดงธรรมในหัวข้อ  5 ห้องชีวิต เนรมิตรนิสัย   ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมงานบุญ ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้าน สาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันเก็บงานและรับบุญทำความสะอาดวัด