สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รอง ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร อวยพรปีใหม่สื่อมวลชน

รอง ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร อวยพรปีใหม่สื่อมวลชน


       พระมหานพพร ปุญฺญชโย  เปรียญธรรม 9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ เดินทางไปอวยพรปีใหม่สื่อมวลชน  


      เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา พระมหานพพร ปุญฺญชโย  เปรียญธรรม 9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ เดินทางไปอวยพรปีใหม่สื่อมวลชน และขอบคุณสำนักข่าวต่างๆ อาทิ คุณโชคชัย ไชยชนะ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสารสนเทศ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น , คุณวรุธ ทัฬหสุคนธ์  ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24 , คุณเชือก โชติช่วย ผู้ประกาศข่าว TV24  , คุณเกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 8  ในโอกาสนี้ได้มอบพระของขวัญ และสื่อธรรมะ เป็นของขวัญปีใหม่ พร้อมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้น ณ วัดพระธรรมกายอีกด้วย