สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอนพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ที่วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

    

 

        เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดคอร์สพระพุทธศาสนาเบื้องต้น ภาคภาษาอังกฤษ Buddha"s First Teaching โดยมีพระอาจารย์บุรินทร์ ฐิตกุสโล บรรยายธรรมและแนะนำวิธีปฏิบัติธรรม มีผู้สนใจมาเข้าคอร์สจำนวน ๒๐ ท่าน ทุกท่านมีความประทับใจเป็นอย่างมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร