สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานปราจีนบุรี จัดกิจกรรม 3 บุญใหญ่

ธุดงคสถานปราจีนบุรี จัดกิจกรรม 3 บุญใหญ่


        ธุดงคสถานปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม 3 บุญใหญ่ คือพิธีมุทิตาพระมหาเถระ      พระเถระ พิธีทอดผ้าป่าเติมเต็มสถาปนาหอฉัน และมอบโล่วีสตาร์สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


         ธุดงคสถานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศีลธรรมเยาวชน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้วยการให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเด็กดีวีสตาร์ และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 


        นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ประจำปี 2560 โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สนิทวงศ์  วุฑฒิวํโส  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร  เป็นประธานสงฆ์ 

 

     ส่วนภาคบ่ายทางคณะเจ้าภาพ สาธุชน และเด็กดีวีสตาร์ ร่วมอัญเชิญผ้าป่าและบริวารผ้าป่า เข้าสู่ศูนย์กลางวิธี ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม แล้วจึงประกอบพิธีกล่าวคำถวายหอฉันไว้ในบวรพระพุทธศาสนา และประกอบพิธีวางดวงแก้วประจำตัว ผู้สถาปนาหอฉันคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรี  จากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรดีเด่น ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ