สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด


          สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระมหาทรงพล  ขันติธัมโม   ได้นำสาธุชนผู้มีบุญ ปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน   โดยมีกัลยาณมิตรประเทือง  ทักกี้ กัลยาณมิตรประมวลศิลป์ โฮกแลนด์ และกัลยาณมิตรอาภาศิริ   ทะนุเสริม  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตร และร่วมกันประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์  


            ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ 77 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว  โดยมีผู้แทนอันเชิญพานธูปเทียนแพ ได้แก่กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส ประเสริฐธรรม ,ผู้แทนอันเชิญพานพุ่มได้แก่ กัลยาณมิตรนริศ ศิริทัพ และกัลยาณมิตรนรินทร์  รุธิระศิริ  จากนั้นเป็นพิธี ถวายคิลาณเภสัช และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด  ซึ่งก่อนเริ่มประกอบพิธี พระครูปลัดพันธ์นิติ  นิติพันโธ ได้นำสาธุชนผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น เมื่อใจใสดีแล้ว  กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส กัลยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรมและ กัลยาณมิตรทองสาย  รัชพงษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายคิลานเภสัช ส่วนกัลยาณมิตรวิจิตรา         ชูจิตตารมย์ กัลยาณมิตรธนา  มารมย์พันธ์ และกัลยาณมิตรเมฆลา  มารมย์พันธ์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัด  และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้รับฟังพระธรรมเทศนา จากพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ   เรื่องการสร้างบารมี เพื่อตอกย้ำความเข้าใจในบุญ และเพื่อการสร้างบารมี ไปสู่เป้าหมาย