สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รอง ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร อวยพรปีใหม่สื่อมวลชน

รอง ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร อวยพรปีใหม่สื่อมวลชน


       รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย ได้เดินทางไปอำนวยพรปีใหม่ และขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้นำเสนอข่าววัดพระธรรมกายมาอย่างต่อเนื่อง 


          เมื่อวันที่ 21และ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา  ณ สมาคมนักข่าวปทุมธานี  พระมหานพพร  ปุญฺญชโย  เปรียญธรรม 9 ประโยค    รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ ได้เดินทางไปอำนวยพรปีใหม่ และขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้นำเสนอข่าววัดพระธรรมกายมาอย่างต่อเนื่อง 

        โดยวันที่ 21 ธันวาคม เข้าพบคุณวุฒิชัย จิตรชื่น บรรณาธิการข่าวช่อง3SD ข่าวสามมิติ ,พี่มดแดง หรือยายเมี้ยนน้ำหมากกระจาย ผู้ดำเนินรายการข่าวช่อง3SDและรายการเศรษฐีบ้านทุ่ง  , คุณพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต นายกสมาคมนักข่าวปทุมธานี ,คุณอนันต์ วิจิตรประชา หัวหน้าข่าวสมาคมนักข่าวปทุมธานี ,คุณนพรัตน์ คุ้มศรี ผู้สื่อข่าวประจำสมาคมนักข่าวปทุมธานี, คุณธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ผู้สื่อข่าวประจำสมาคมนักข่าวปทุมธานี ,คุณณรงค์ ศักดิ์สุขสุมิตร ผู้ช่วยผู้สื่อข่าวประจำสมาคมนักข่าวปทุมธานี และคุณวีระศักดิ์ อุ้มญาติ ผู้สื่อข่าวประจำสมาคมนักข่าวปทุมธานี

        จากนั้นวันที่ 25 ธันวาคม ได้เข้าพบคุณแสงกฤช จิตต์สว่าง ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดปทุมธานี  ,คุณประสิทธิ์ จิตต์สว่าง ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดปทุมธานี คุณกำพล วงศ์สุทธา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดปทุมธานี และคุณสมยศ แสงมณี ผู้สื่อข่าวช่องทีวี24 ส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดปทุมธานี


      ในการนี้ทีมงานได้มอบพระของขวัญ และสื่อธรรมะ เป็นของขวัญปีใหม่ พร้อมทั้งได้พูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายอีกด้วย