สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชลบุรี จัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ 

ชลบุรี จัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ 


        จังหวัดชลบุรีร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ จังหวัดชลบุรี


         บรรยากาศงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ จังหวัดชลบุรี ที่จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา โดยทีมเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดี ผู้นำบุญ คุณครู นักเรียน และ Staff จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานสงฆ์มอบรางวัลเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันสอบตอบปัญหาธรรมะ และการสวดธัมจักกัปปวัตตนสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ


         นอกจากนี้ภายในงานยังมีฐานกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆที่สนุกสนานมากมาย พร้อมของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี รวมทั้งการออกร้านอาหาร  ซึ่งบรรยากาศในวันนี้น้องๆ นักเรียนต่างได้ความรู้พร้อมความสนุกสนานเพลิดเพลินกับอาหารและของขวัญที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้กันถ้วนหน้า และตั้งใจจะเป็นคนดีมีศีล 5 เป็นอนาคตที่ดีของชาติสืบไป