สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดสวดมนต์ข้ามปี 

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดสวดมนต์ข้ามปี 


วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดสวดมนต์ข้ามปี และจัดพิธีบูชาข้าวพระ


       เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านมา สาธุชนวัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตร บวชอุบาสิกาแก้ว อยู่ธุดงค์ปีใหม่ สร้างความใส ส่งความสุข ต้อนรับพุทธศักราชใหม่ พร้อมทั้งร่วมพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และสวดมนต์ข้ามปี    และในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 มกราคม พุทธศักราช  2561 ที่ผ่านมา ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ โดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 


     ส่วนภาคสาย เป็นพิธีถวายกองทุนบุญต่างๆดังนี้ พิธีถวายผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรรัตนาภรณ์ วันเค และกัลยาณมิตรคะนึง ศิริปัทมานนท์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรณัฏฐ์ณิชา หิรัญพัทธ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรนงนุช ไบร์ท เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, ส่วนพิธีถวายยารักษาโรค โดยมีกัลยาณมิตรกัญญาวีร์ กลมเกลียว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีเปิดม่านโบสถ์พระไตรปิฎก และร่วมพิธีเวียนประทักษิณ ก่อนที่จะได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน