สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มอบสื่อการเรียนการสอน

 

    

 

        เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ พระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ให้ความรู้กับคุณครอาจารย์เขตพื้นที่การศึกษา ๑๒ เขต ทั่วประเทศที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้เยาวชนต่อไป นอกจากนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มอบสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร