สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดตักบาตรฉลองศักราชใหม่ 2561

วัดพระธรรมกายจัดตักบาตรฉลองศักราชใหม่ 2561


      วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรฉลองพุทธศักราชใหม่ ปี2561 มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก


       เมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมตักบาตรฉลองพุทธศักราชใหม่ปี 2561 โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจะกล่าวคำอาราธนาศีล 5 และนั่งสมาธิกลั่น กาย วาจา ใจ ให้ใสสว่างเพื่อรองรับบุญใหญ่ในการร่วมใส่บาตรพระภิกษุกว่า 2,000 รูป ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ


     ทั้งนี้ประธานสงฆ์ยังได้กล่าวให้โอวาทต้อนรับศักราชใหม่ว่า วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2561 เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ซึ่งวันที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นวันดีที่พระนิพานได้ส่งสายสมบัติมาถึงผู้มีสัมมาทิฐิ ผู้ที่ขยายใจรองรับทั้งอริยทรัพย์และโลกิยทรัพย์ ซึ่งที่เป็นนิมิตรหมายที่ดีของผู้ที่เป็นลูกหลานพระเดชพระคุณพระมงคลพระเทพมหามุนี (สด จันทสโร)และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง จะได้มาเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยการทำทาน รักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนา พวกเราเตรียมใจให้พร้อมว่าในศักราชใหม่นี้ชีวิตของเราจะมีแต่ความรุ่งเรือง สว่างไสวจะเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจให้ยิ่งขึ้นไป และให้ตั้งใจที่จะสั่งสมบุญบารมีให้ครบถ้วนตลอดปีใหม่นี้และตลอดไป พร้อมที่จะเชิญชวนหมู่ญาติของเราทั้งหลายในทิศทั้ง 6 ให้มาร่วมกันสร้างบารมี    เดินไปสู่เส้นทางสีขาวมุ่งตรงไปสู่หนทางพระนิพพานกัน