สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 109 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 109 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ


    วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 109 ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย 


       เช้าวันนี้นาคธรรมทายาทกว่า 60 ท่าน ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 109 ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพ และผู้ปกครองได้เวียนประทักษิณรอบพระมหาวิหารพระมงคลเพทมุนี (สด จันทสโร) วัดพระธรรมกาย ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาพระประธาน และพิธีขอขมาผู้ปกครอง ผู้ปกครองมอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทด้วยความปลื้มปีติ  


      จากนั้นนาคธรรมทายาทได้เข้าพิธีพรรบชาอุปสมบท ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ภายในพิธีบรรพชาผู้แทนนาคธรรมทายาทได้ถวายพานพุ่มสักการะแด่พระอุปัชฌาย์ พร้อมทั้งกล่าวคำขอบรรพชาและรับฟังโอวาท โดยมีใจความโดยย่อว่า การบวชในครั้งนี้ปรารภเหตุบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย นอกจากนี้การบวชยังมีเป้าหมายอีกหลายอย่าง เพราะแต่โบราณมาเราบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ที่ท่านได้เสียสระอุ้มชูเรามา ต้องการเห็นเรานุ่งห่มผ้าเหลือง ต้องการเป็นญาติทางพระพุทธศาสนา ลูกบวชให้พ่อให้แม่ทำให้ชื่นอกชื่นใจได้ตอบแทนพระคุณท่าน นี้นับเป็นวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งแต่หลักๆคือบวชเพื่อตนเอง จะได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยและได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นเนื้อนาบุญให้ชาวโลก เราได้มาเป็นลูกพระพุทธเจ้าได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อบวชแล้วต้องประพฤติดี ปฏิบัติชอบให้สมกับเป็นลูกของพระพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระบวชใหม่ได้เรียนกรรมฐานในเบื้องต้นเพื่อให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของ ผม ขน เล็บ ฟันและหนัง เป็นกรรมฐานที่ทำให้ใจหยุดใจนิ่ง ฝึกฝนคู่กับสติ พิจารณากรรมฐานทั้ง 5 อย่างนี้ให้หยุดให้นิ่ง  จากนั้นนาคธรรมทายาทได้แปลแถวเพื่อเข้ารับการคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ทำพิธีขอสรณะคมน์ขอศีลและขอนิสัยกับพระอุปัชฌาย์ จากนั้นเป็นพิธีอุปสมบทโดยสามเณรเข้ากราบพระอุปัชฌาย์ ก่อนที่จะได้กล่าวคำขออุปสมบท เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ต่อไป