สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม จ.เพชรบุรี กราบสักการะพระผู้ใหญ่

ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม จ.เพชรบุรี กราบสักการะพระผู้ใหญ่

     ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเพชรบุรี  เข้ากราบสักการะพร้อมทั้งถวายกระเช้าของขวัญเพื่อสุขภาพแด่พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

     เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 พระครูปลัดวรวิทย์  ถิรปญฺโญ ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเพชรบุรี  


       พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้เข้ากราบสักการะถวายกระเช้าปีใหม่แด่พระเดชพระคุณพระวชิรธรรมคณี  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งรับฟังโอวาทยุทธศาสตร์งานคณะสงฆ์ และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

     นอกจากนี้ยังได้เข้ากราบถวายกระเช้าปีใหม่แด่พระครูวัชรชลธรรม  เจ้าคณะอำเภอท่ายาง วัดชลธราราม (ท่าซิก) และพระครูวิจักษ์วัชรธรรม เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน เจ้าอาวาสวัดห้วยกวางจริง อำเภอแก่งกระจาน 

       ส่วนวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม ได้เข้ากราบสักการะถวายกระเช้าปีใหม่แด่พระครูวาทีวรวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ซึ่งท่านได้กล่าวขอบคุณน้ำใจจากหมู่คณะวัดพระธรรมกาย ที่ได้มอบข้าวสารและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา 

      จากนั้นพระครูปลัดวรวิทย์  ถิรปญฺโญ ได้เข้ากราบสักการะถวายกระเช้าปีใหม่แด่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวรกิจ เจ้าอาวาสวัดคงคาราม วรวิหาร  ซึ่งท่านได้เมตตาให้พร และให้โอวาทเนื่องในวันปีใหม่ เรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ ความว่า ในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย์ จำเป็นต้องมีการศึกษา จะได้สอนแนะนำ ให้ความรู้ อบรมเขาได้ จำเป็นจะต้องศึกษาการบริหารงานคณะสงฆ์ ทั้งทางปริยัติและปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่องานการคณะสงฆ์และการขยายงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป