สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

         วันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สหพันธ์ครูพุทธศาสตร์สากล ชมรมพุทธศาสตร์ สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มีผู้บริหารการศึกษา และครู อาจารย์ เข้าร่วมโครงการกว่า ๙๐ คนสร้าง ความประทับใจแก่คณะครูอาจารย์เป็นอย่างมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร